Match Factory Blog Uncategorized IsSpeak Out: Proszę rzucić wyzwanie tyrańskim narracjom

IsSpeak Out: Proszę rzucić wyzwanie tyrańskim narracjom

IsSpeak Out: Proszę rzucić wyzwanie tyrańskim narracjom post thumbnail image

Obrona uciskanych Palestyńczyków przed izraelską tyranią. Dążenie do pokoju nie oznacza rezygnacji ze sprawiedliwości dla stawiających opór, słabych i uciskanych.

Zdjęcie autorstwa Ash Hayes na Unsplash

Zarówno Platon, jak i Arystoteles zdefiniowali tyrana jako władcę, który bezprawnie przejmuje władzę, często kierujący się osobistymi korzyściami, pozbawiony cnót moralnych i rządzący bez względu na dobro obywateli. Uważam, że ta definicja doskonale pasuje do Izraela.

Jednym z największych problemów dzisiejszego świata jest to, że zbyt mało ludzi głosi jasne i proste prawdy. Dobrzy ludzie, wpływowi ludzie, ludzie rzekomo uczciwi, mogą bardzo łatwo stać się zwolennikami i pomocnikami ucisku i tyranii, gdy poparcie dla ciemiężcy jest popularne. Robią to, przemawiając z ignorancji w obronie tyranów lub pozostając neutralnymi, umożliwiając narrację wspierającą tyranów.

Przekazano, że Posłaniec Allaha (ﷺ) powiedział: “Ktokolwiek z was widzi zło, niech zmieni je swoją ręką; a jeśli nie jest w stanie tego zrobić, to [let him change it] swoim językiem; a jeśli nie jest w stanie tego zrobić, to swoim sercem – a to jest najsłabsza wiara”.

Poniższe punkty są pozbawione odrobiny politycznej poprawności i mają służyć jako wyzwanie dla globalnej tyrańskiej narracji, która konsekwentnie broni Izraela:

1- Izrael jest antyjudaistyczny: Szóste (Nie morduj), ósme (Nie kradnij) i dziewiąte (Nie oskarżaj nikogo fałszywie, Nie mów kłamstw o innych ludziach) przykazania Tory są jasne jak słońce. Prawdziwi Żydzi, którzy przestrzegają przykazań Tory, moim zdaniem nigdy nie poparliby Izraela, a bycie antyizraelskim nie oznacza bycia antyżydowskim. Palestyna zawsze była przez długi okres historii dzielona między Żydów, chrześcijan i muzułmanów.

Rabini, którzy naprawdę rozumieją judaizm, są przeciwni syjonizmowi

2- Izraelczycy są najeźdźcami ziemi: Narracja “och, sytuacja jest zbyt złożona, trudno ją zrozumieć, itd.” jest leniwą narracją, proszę ją podważyć. Sytuacja w Palestynie nie jest konfliktem; to izraelska inwazja usankcjonowana przez światowe supermocarstwa i przedłużająca się tyrańska okupacja trwająca 75 lat, mająca na celu przejęcie terytoriów, które do nich nie należą. Dlaczego jakikolwiek inny fakt poza tym miałby wprowadzać Pana w błąd co do sytuacji? Jeśli Izraelczycy chcą mieć państwo, to jak najbardziej, jestem za tym, aby znaleźli ziemię, która nie należy do nikogo, aby mogli ją mieć.

Jak Izrael powstał i narzucił się na palestyńskie ziemie

3- Palestyńska ziemia jest kradziona od 75 lat: Kradzież palestyńskiej ziemi jest zła. Tych, którzy kradną, nazywamy rabusiami i złodziejami. Jak nazwie Pan kogoś, kto aktywnie zabija właściciela ziemi, aby ją ukraść? Odpowiedź: Przestępcą, który narusza prawa człowieka i wykracza przeciwko Prawu Bożemu we wszystkich religiach abrahamowych oraz prawu obywatelskiemu i międzynarodowemu (czego chcieć więcej?). Przyznanie prawa do samoobrony najeżdżającym złodziejom kryminalistom jest sprzeczne z zasadami etycznymi, nie mówiąc już o przyznaniu im prawa do jednoznacznego, niekontrolowanego, brutalnego odwetu, zielonej przepustki do popełniania masowych ludobójstw i wypędzania ludzi poza ich ziemię i domy? Nazwanie takiej sytuacji “niefortunną” jest błędną charakterystyką, a milczenie na ten temat i pozostawanie “neutralnym” pomaga ciemiężcy.

Izraelski osadnik próbuje usprawiedliwić siłowe przejęcie palestyńskiego domu w Sheikh Jarrah w okupowanej Jerozolimie Wschodniej.

4- Supermocarstwom dzisiejszego świata brakuje uczciwości: Narracja, że supermocarstwa stoją na straży sprawiedliwości, nie jest poparta rzeczywistymi działaniami. Wspieranie jednego kraju, takiego jak Ukraina, poprzez pomoc finansową, humanitarną, broń do samoobrony i pomoc wojskową w celu odzyskania ich ziem jest godne pochwały, ale potępianie Palestyńczyków próbujących odzyskać swoje ziemie, a następnie aktywne blokowanie wszelkiej pomocy finansowej, humanitarnej, broni do samoobrony i pomocy wojskowej jest czystym upadkiem moralnym. Co to za podwójne standardy? Jeśli kiedykolwiek pojawi się przyszłe supermocarstwo, mam nadzieję, że będzie to takie, które słusznie kieruje się obiektywnymi zasadami moralnymi, które przynoszą sprawiedliwość na tej planecie, ponieważ obecne po prostu nie są.

Podwójne standardy, o których mówiono nawet ponad rok temu, są tym, co widzimy dziś na świecie.

5- Nagradzanie/pomaganie złodziejom jest aktem poważnej niesprawiedliwości: Narracja, że podzielenie “nagrody” między pierwotnego właściciela i złodzieja przyniesie pokój, jest odrażająca. Jakakolwiek sugestia, że złodziej / najeźdźca / rabuś powinien zatrzymać nawet 1% tego, co ukradł, jest etycznie błędna, nie mówiąc już o poparciu pomysłu, aby pozwolić im zatrzymać połowę, nie mówiąc już o tym, że po prostu zadowalają się tym, że nie kradną 100% tego, co ukradli, i proszą ich, aby zatrzymali się tylko na 98%. Proszę sobie wyobrazić, że międzynarodowym prawem stałoby się, że każdy przestępca próbujący ukraść czyjąś własność, głodząc go i zabijając, byłby nagradzany poprzez oddanie mu połowy tego, co próbował ukraść. Co to byłby za świat? Dlaczego miałby Pan to popierać? Czy po prostu robimy wyjątki, jeśli złodziej jest zbyt brutalny?

6- Wiedza to potęga, a Państwa głos ma znaczenie: Proszę poznać prawdziwą historię, dowiedzieć się, kim są uciskani i jak walczą, poznać ciemiężyciela i jego długą historię zbrodni, nieprzestrzegania umów, lekceważenia tak zwanego prawa międzynarodowego. Proszę przestać być neutralnym, ponieważ jest to łatwa rzecz, kiedy wie Pan, że popełniono ogromną niesprawiedliwość, musi Pan najpierw wymierzyć sprawiedliwość, a dopiero potem mówić o pokoju. Milczenie to dawanie zielonego światła korupcji i tyranii.

Brytyjski poseł Crispin Blunt określa działania Izraela w Strefie Gazy jako zbrodnie wojenne i sugeruje potencjalny współudział rządu Wielkiej Brytanii ze względu na jego zdecydowane poparcie dla Izraela.

7- Izrael popełnia terroryzm państwowy: Terroryzowanie palestyńskich właścicieli ziemskich poprzez zmuszanie ich do opuszczenia ich prawnie posiadanej ziemi i domów, konsekwentne bombardowanie ich i przyklaskiwanie aktywnemu odcinaniu od nich żywności, wody i dostaw pomocy humanitarnej jest zdecydowanie formą terroryzmu. To właśnie Izraelczycy robią obecnie ludziom w Strefie Gazy. A co z oznaczaniem tych, którzy próbują odzyskać swoje ziemie od nielegalnych osadników, czy oni też są oznaczani jako terroryści? Gdzie jest pańska spójna narracja?

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/

8- Język jest potężnym narzędziem, łatwym do wykorzystania: Pojęcia takie jak terroryzm, antysemityzm i polaryzacja, niegdyś ważne i znaczące, zostały w ostatniej dekadzie rozwodnione, skorumpowane i niesłusznie uzbrojone. To wielkie słowa, którymi próbuje się zdyskredytować każdego. Strach przed powiązaniem z tymi negatywnymi terminami może prowadzić ludzi do uciszenia się. Jest to taktyka podobna do tej, którą tyran może uciszyć kulami, ale zaletą języka jest to, że z czasem można powrócić do życia, gdy wybierze się odwagę zamiast strachu. Oto, co miał do powiedzenia Żydowski Głos dla Pokoju:

https://www.jewishvoiceforpeace.org/2020/02/badil-statement/

9- Palestyńczycy mają prawo się bronić i odpierać najeźdźców: W żadnym porządku światowym ludzie, którzy są zabijani, których ziemie są kradzione, którzy są uciskani, nie powinni być powstrzymywani ani potępiani za obronę, a nawet atakowanie wroga w dążeniu do sprawiedliwości przy użyciu siły militarnej, gdy dyskurs społeczny i polityczny zawodzi, a świat przygląda się temu od ponad 75 lat. W Izraelu wszyscy obywatele powyżej 18 roku życia, bez względu na płeć lub pochodzenie etniczne, są zobowiązani do służby wojskowej, zarówno mężczyźni, jak i kobiety muszą służyć przez co najmniej 24 do 32 miesięcy. Jeśli nielegalni osadnicy mają prawo bronić tego, co ukradli, to właściciele ziemi mają jeszcze większe prawo do walki, kropka.

10- Sprawiedliwość zostanie wymierzona zarówno w tym życiu, jak i w zaświatach: Proszę żyć moralnie spójnym życiem, które jest warte życia, mówić przeciwko niesprawiedliwości i robić, co w pana mocy, aby pomagać tym, którzy potrzebują pomocy i być głosem tych, którzy są pozbawieni głosu. Wszystko bowiem zostanie rozliczone w dniu sądu i oby okazało się, że stałeś po stronie uciśnionych i przeciwstawiałeś się tyranom swoich czasów.

Related Post

Teoria morderstw z uśmiechniętą buźką: Dziwny zbieg okoliczności lub coś złowieszczegoTeoria morderstw z uśmiechniętą buźką: Dziwny zbieg okoliczności lub coś złowieszczego

Czy w Stanach Zjednoczonych naprawdę istnieje kult zabójców? Graffiti z uśmiechniętą buźką – Źródło – Grunge Chcę tylko podziękować wszystkim moim czytelnikom za pomoc w osiągnięciu 1,5 tysiąca obserwujących! Dziękuję